RODO BEZPŁATNA

SZKOŁA DLA RODZICÓW


POZNAJ NAS LEPIEJ

KTG-kardiotokograf

  Podczas wizyt u ciężarnej wykonujemy badanie
czynności serca płodu za pomocą Detektora tętna płodu

oraz  KTG 
- kardiotakografu

-------------------------------------------------------------------------

Służymy fachową pomocą w problemach
związanych z laktacją


                                  Przeźmierowo, dnia 25 maja 2018r.

 

 

INFORMACJE

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej RODO podaję następujące informacje:

 

1.    Administratorem danych osobowych jest


Pielęgniarsko-Położniczy Ośrodek Medycyny Środowiskowo-Rodzinnej   FIDES s.c.                                                                                   

z siedzibą w Przeźmierowie 62-081, ul. Ogrodowa 84.


2.     Dane osobowe przetwarzane są w celach zdrowotnych, na podstawie art. 9 ust. 2 lit h

RODO, art. 24 ustawy o Prawach pacjenta i rzeczniku Praw pacjenta z dnia 6 listopada 2008 roku  ( dz. U.2017, . 1318 t.j. ) i innych aktach prawa krajowego.

3.    Pan /Pani ma prawo do :

-  dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą,

-  sprostowania danych osobowych,

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie,  o ile przetwarzanie danych następowało na podstawie zgody,

-  wniesienia skargi do organu nadzorczego

          4. Obowiązek podania danych osobowych wynika m.in. z art. 24 i 25 ustawy o Prawach pacjenta i rzeczniku
              Praw pacjenta z dnia 6 listopada 2008 roku (dz. U.2017, 1318 t.j.)

          5. Dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w art. 29 ustawy o Prawach pacjenta i rzeczniku
              Praw pacjenta z dnia 6 listopada 2008 roku  ( dz. U.2017, . 1318 t.j.).