ZESPÓŁ FIDES
NAUKA PIERWSZEJ POMOCY NA FANTOMIE NAUKA KĄPIELI NA FANTOMIE 
WAŻENIE NIEMOWLĘCIA
WYKŁADY  W FALMED